Bavel-West: Haalbaarheidsonderzoek woningen

 

Als gemeente Breda zoeken we actief naar plaatsen waar woningen gebouwd kunnen worden. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Ook in Bavel. Vanaf het voorjaar 2023 onderzoeken we of het haalbaar is om een nieuwe wijk te bouwen in het westen van Bavel, op de strook langs de A27. We gaan uit van 350 tot 450 verschillende typen huur- en koopwoningen.

In de haalbaarheidsfase voeren we verschillende onderzoeken uit. Omdat de nieuwe wijk langs de A27 komt, kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om het geluid van de snelweg af te schermen. Ook communicatie en participatie zijn belangrijk in de haalbaarheidsfase. We informeren omwonenden en mogelijk toekomstig bewoners en we zijn ook benieuwd naar hun mening en ideeën over de mogelijk nieuwe wijk.

De haalbaarheidsfase loopt tot november 2022. Dan besluit het college van B&W van de gemeente Breda op basis van de resultaten uit de onderzoeken of een nieuwe wijk haalbaar is, en verder ontwikkeld kan worden.
 

Tijdlijn

  • Voorjaar 2023: start haalbaarheidsfase en participatie met betrokkenen.
  • November 2023: afronding onderzoeken haalbaarheidsfase, oplevering ontwikkelingsvisie (eerste plan op hoofdlijnen).
  • December 2023: besluitvorming haalbaarheid door college van B&W gemeente Breda.


Vragen?

Zie: veelgestelde vragen

of

Neem contact met ons op