Dorstseweg Bavel-Noord: Haalbaarheidsonderzoek woningen

 

Somnium Real Estate heeft het voornemen om 165 woningen te ontwikkelen in de hoek tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de snelweg A27 in Bavel. Het gaat om gevarieerde woningen met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren en woningen voor starters. Ook bevat het plan een zorgcomponent. Er is een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor dit gebied gemaakt die aan het dorp is gepresenteerd en waarvan de haalbaarheid is aangetoond.


Tijdlijn

  • december 2022: besluitvorming haalbaarheid door college van B&W Gemeente Breda
  • zomer 2023: ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
  • eind 2023: verwachting definitief besluit plan in gemeenteraad

Meer informatie: Website Somniumrealestate.nl

Vragen?

Neem contact met ons op