Onderhoud Brigidastraat in voorjaar 2023 van start

Publicatiedatum: 2 februari 2023

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de voetpaden van de Brigidastraat in Bavel. Eerder is het dorp gevraagd om mee te denken over het grote onderhoud. Daaruit bleek de variant waarbij zoveel mogelijk bomen worden behouden door de weg te versmallen, het meest gewenst. Dit plan gaat de gemeente uitvoeren.

Inspraakperiode

Tijdens de inspraakperiode is geopperd om nu niets te doen en alles in één keer te doen, inclusief rioolvervanging. Anderen suggereerden om juist niks te veranderen zodat alle bomen behouden konden worden. De gemeente is als beheerder verantwoordelijk voor een veilige weg, en daarmee ook voor veilige voetpaden. Hierdoor ontkomt de gemeente er niet aan om het onderhoud dit jaar uit te voeren.

Planning werkzaamheden

Niet alle bomen kunnen behouden worden. Er zullen dus toch een aantal bomen worden gekapt. De werkzaamheden hiervoor worden in maart 2023 uitgevoerd, voor het broedseizoen. De overige werkzaamheden staan vanaf september 2023 op de planning.

PlanBreda

Meer inhoudelijke informatie is te lezen op PlanBreda.