Plannen per wijk

De Gemeente Breda maakt samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties een plan per wijk voor de energietransitie en helpt bij de uitvoering van het plan. Zo’n plan heet een ‘wijkenergieplan.’ In de Transitievisie Warmte staat in welke wijken het haalbaar lijkt om de huizen en de gebouwen al vóór 2030 van het aardgas af te halen. Voor deze wijken moet voor 2030 in ieder geval een wijkenergieplan gemaakt zijn. In het plan wordt meer in detail gekeken naar de haalbaarheid. Voor bedrijfspanden die op een bedrijventerrein staan, wordt een apart plan gemaakt.


Stap voor stap naar een plan per wijk

De gemeente maakt voor een aantal wijken een wijkenergieplan, een plan op maat. Het gaat daarin niet alleen over huizen, ook bijvoorbeeld over kantoren en winkels.

  • In 2022 is voor 3 gebieden een begin gemaakt met het wijkenergieplan. Deze 3 gebieden liggen in de wijken: Doornbos-Linie, Prinsenbeek en Hoge Vucht.
  • Vóór 2030 maakt de gemeente voor nog eens 9 andere wijken zo’n plan.
  • Voor de andere gebieden van Breda hoeft niet al voor 2030 een plan gemaakt te zijn. In die gebieden en wijken gebeurt natuurlijk wel iets. De gemeente helpt iedereen (in welke wijk dan ook) om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar huis of gebouw. Meer informatie staat op Zelf aan de slag

 

 

Woningrapportage

Van het aardgas af: ga zelf aan de slag en vergelijk uw woning met de voorbeelden van andere woningen.

Voorbeeld opvragen

Doornbos-Linie

Bewoners en Gemeente Breda maken voor 2030 een plan voor de energietransitie

Prinsenbeek

Bewoners nemen de leiding in het maken van een plan voor de energietransitie

Hoge Vucht

Bewoners en de Gemeente Breda maken tussen 2022 en 2030 een plan voor de energietransitie

Andere wijken

waar voor 2030 gestart wordt met een wijkenergieplan

Andere wijken

die nog geen planning hebben voor het maken van een wijkenergieplan