Ruimte voor activiteiten en evenementen: multifunctionele accommodatie (MFA) Bavel

 

In 2022 heeft de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een goede locatie voor een MFA (multifunctionele accommodatie) voor sport en cultuur in Bavel. Daarbij zijn twee locaties onderzocht: de voorkeurslocatie aan de Lange Vore en terugvaloptie De Huif. Gedurende het onderzoek zijn verschillende belanghebbenden betrokken: de gebruikers van een toekomstig MFA en omwonenden van de twee locaties. Het college heeft vlak voor kerst 2022 na een zorgvuldige afweging gekozen om in te zetten op een MFA voor sport en cultuur aan de Lange Vore in Bavel. Na besluitvorming van de gemeenteraad begin 2023 worden gebruikers opnieuw betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.


Achtergrond

Bavel heeft een rijk verenigingsleven. Nu de Tussenpauz de deuren heeft gesloten door nieuwe ontwikkelingen op die plek, is één van de vaste locaties in het dorp voor maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen verdwenen. Gelukkig kunnen verenigingen tijdelijk terecht in De Spindel, maar er is ook een duurzame oplossing nodig. Want de andere voorzieningen, sporthal De Huif en ’t Klooster, kunnen niet alle activiteiten huisvesten. De afgelopen jaren trok Bavel hierover al regelmatig aan de bel. Sindsdien heeft de gemeente Breda verschillende scenario’s onderzocht voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel.

 

Verslagen gebruikersgroep MFA

29.6.22
1.06.22 
11.05.22
28.03.22

Vragen?

Zie: veelgestelde vragen

of

Neem contact met ons op