Verkenning ruimte voor bedrijven

 

 

Verkenning bedrijventerrein Bavel-Zuidoost


Er is in onze regio op dit moment meer vraag naar vestigingsmogelijkheden voor bedrijven dan direct beschikbare ruimte. Daar komt bij dat door het woningtekort een deel van de bestaande bedrijventerreinen plaats moeten maken voor woningbouw. De reden is dat op die plekken veel woningen in hogere dichtheden gebouwd kunnen worden.

Dat betekent dat we op zoek moeten naar andere plekken voor bedrijventerreinen. Daarom zijn in de Omgevingsvisie Breda 2040 zoekgebieden opgenomen voor nieuwe werklocaties. Zo ook in het zuidoosten van Bavel. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 in oktober 2021 heeft de gemeenteraad enkele moties aangenomen (bekijk ze hier, hier en hier). Dat is ons kader.

We beseffen dat de komst van nieuwe werklocaties rondom Bavel impact heeft. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor. Begin 2023 starten we een verkenning die richting gaat geven aan belangrijke keuzes. Denk aan de exacte locatie voor een bedrijventerrein, de fasering van de ontwikkeling, het type bedrijven dat er kan landen, de ontsluiting en inpassing van het terrein in het bestaande gebied. Ook is de samenhang met andere ontwikkelingen in Bavel belangrijk. In het aangrenzend gebied onderzoeken we ook wat de mogelijkheden zijn voor wonen, natuur en recreatie. De samenhang tussen deze onderwerpen vinden we belangrijk.

We starten de verkenning nadrukkelijk met de omgeving. In gesprek met alle betrokkenen brengen we het gebied, de kansen en knelpunten goed in beeld. Want alleen met alle feiten en emoties op tafel, kan de gemeenteraad uiteindelijk weloverwogen keuzes maken.
 

 

Tijdlijn

  • De participatie rondom Werkgebieden Bavel start nadat de gebiedsvisie Bavel is vastgesteld. Verwacht wordt eerste kwartaal 2023 Vragen?

Zie: Veelgestelde vragen

of

Neem contact met ons op